MetropolMed

Klachtenformulier

Als Metropolmed-familie garanderen we alle behandelingen die we doen, dienen we zonder afbreuk te doen aan ons patiënttevredenheidsprincipe en proberen we al uw klachten op te lossen door er rekening mee te houden. Om de service die u heeft ontvangen te evalueren, kunt u contact opnemen met onze afdeling Patiëntenervaring door het formulier in te vullen.